Samen verder als Zone.college

AOC Oost en Groene Welle zijn sinds 1 augustus 2018 een nieuwe onderwijsorganisatie. Onder de naam Zone.college werken ze samen verder aan onderwijs dat vooruitstrevend is, nog beter aansluit bij de (beroeps)praktijk en waarbij het bedrijfsleven nauw betrokken is. Zo wordt onderwijs leerzamer voor leerlingen en studenten en hebben medewerkers een interessanter perspectief.

De afgelopen jaren is er in beide scholen expertise gedeeld en gebundeld, waardoor het onderwijs sneller inspeelt op de wensen van het bedrijfsleven. Door de fusie kunnen investeringen samen worden opgepakt, zodat bijvoorbeeld leerlingen en studenten gebruik kunnen blijven maken van moderne praktijkruimtes. Voor medewerkers geldt dat er een interessanter perspectief met meer ontwikkelkansen ligt.

De fusie is een logisch juridisch sluitstuk van een jarenlange intensieve samenwerking van beide scholen en geeft concreet invulling aan het Bestuursakkoord OCW – MBO-Raad, waarin is afgesproken dat onderwijsinstellingen afspraken maken met samenwerkingspartners om het onderwijs beter, toegankelijker en efficiënter te maken.

Nieuwe naam
‘Zone’ staat letterlijk voor onder andere gebied, terrein, sector, specialisme, grond, bodem, regio en landschap. Deze woorden passen heel goed bij de groene achtergrond, het groene DNA van beide onderwijsinstellingen. Daarnaast staat zone ook voor een plek: een plek waar je groeit, waar je over je grenzen heen stapt en waar je je thuis voelt.

Zone.college is een school met innovatief groen en duurzaam onderwijs. Leerlingen en studenten volgen hun opleiding in de vmbo.zone of in de mbo.zone. Door een combinatie van theorie en vooral praktijk binnen en buiten de school, haalt Zone.college het beste binnenste buiten.

Zone.college heeft locaties in Almelo, Borculo, Doetinchem, Deventer, Enschede, Hardenberg, Twello en Zwolle. Hier wordt onderwijs gegeven aan circa 4000 leerlingen vmbo (inclusief Het Groene Lyceum en de Vakmanschapsroute) en circa 3000 studenten mbo. In totaal werken er bij beide instellingen ruim 750 medewerkers.