‘Natuurbeheer doen we samen’

Zone.college biedt een brede keuze aan mbo-opleidingen en wil die zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt én de studenten. Daarom is ‘praktijk-rijk leren’ een belangrijke pijler in het mbo-onderwijs van Zone.college. Ook binnen de opleiding Bos- & natuurbeheer wordt veel gebruik gemaakt van de expertise van het bedrijfsleven en kunnen studenten aan de slag in de echte beroepspraktijk. Joris Wiersinga, docent van de opleiding, licht toe wat praktijk-rijk leren in het eerste jaar van de opleiding inhoudt.

‘Het docententeam van de opleiding Bos- & natuurbeheer vindt het belangrijk dat studenten de kans krijgen om de bestudeerde theorie praktisch toe te passen’, vertelt Joris. ‘Het geeft de student niet alleen de kans om zijn of haar vaardigheden te ontwikkelen, maar helpt ook bij het begrijpen van de theorie: ‘waarom voer ik natuurbeheer uit op deze wijze en in dit jaargetijde?.’

Goed voorbereiden
‘In de eerste maanden van de opleiding leren we studenten veilig werken met en onderhouden van de bosmaaier. Dit is namelijk een veelgebruikt gereedschap in onze sector. Voordat ze aan de slag gaan, is het belangrijk dat ze weten hoe ze correct (ergonomisch) en veilig moeten werken met deze machine. Daarom krijgen studenten voorafgaand aan de praktijklessen in het bos een theorieles op school en een les in de werkplaats over onderhoud en slijpen van de verschillende maaigarnituren.’

‘De eerstejaars zijn te gast op Landgoed Vilsteren om daar praktijkervaring met de bosmaaier op te doen. Studenten werken hard om te voldoen aan de kwaliteitseisen van de opdrachtgever (het landgoed, red.) en om het werk binnen de gestelde deadline op te leveren. Niet alleen leren ze werken met de bosmaaier. We kijken ook naar de plantensoorten die we ermee beheren. En natuurlijk moet er tijdens het werken met de bosmaaier rekening worden gehouden met recreanten die het landgoed bezoeken.’

Natuurbeheer doen we samen
Bij het op het eerste oog eenvoudige taak, het onderhouden van een terrein met een bosmaaier, blijken veel verschillende partijen betrokken te zijn. Joris: ‘Natuurbeheer doen we samen. En een landgoedeigenaar en recreanten zijn slechts twee voorbeelden uit een lange lijst van mensen die met een bos- en natuurbeheerder te maken krijgen.’ In het werkveld heb je afhankelijk van de klus bijvoorbeeld ook te maken met agrariërs, grootgrondbezitters en vrijwilligers. Sociale vaardigheden zijn dus ook belangrijk.’

‘Tijdens de tweede werkdag met de bosmaaier zijn struiken in een eikenlaan weggehaald. Het maaisel is netjes op hopen gelegd om vervolgens te kunnen versnipperen. Het eindresultaat mag er zijn!’, aldus een enthousiaste Joris.

Veel mooie klussen
Eerstejaars studenten Bos- & natuurbeheer hebben elke week minimaal één praktijkles in de buitenlucht. Hierbij wordt gewerkt met diverse gereedschappen in verschillende natuurtypen. Binnenkort gaan de studenten naar het veenmuseum in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Daar wordt jaarlijks onderhoud uitgevoerd op het terrein en krijgen de studenten een rondleiding door het veengebied die wordt verzorgd door de boswachter van Staatsbosbeheer. Joris: ‘Op naar de volgende klus!’

Meer weten over de opleiding Bos- & natuurbeheer? Kom naar de open dag of kijk verder op onze website.